VisioTeam


Statistik

Who’s On. (Hvem er på siten lige nu)

Executive Summary (Resumé)

Site Activity (Site aktivitet)

Page Reports (Side rapporter)

Browser type

Refererende site

Geographic Reports (Geografisk rapport)

Administrator side

  1. Users: Tilføj selv bruger til din statistik og kontroller hvilken adgang de har.

  2. Content: Grupper side URL og reference URL ved navn. Eller "fanger" og gruppere via. kendeord (keywords).

  3. Events: Her indtastes enkelte events (reklame, ændring af site mm.) og derudfra kan det ses om tiltagene ændre noget hos brugerene (trafik og brug af siten).

  4. Watches: Benyttes til at spore besøgende ved IP, en forespurgt URL, reference URL, Browser tag mm.

  5. Site Design: Gør det muligt at lave et struktur træ af ens site, og gruppere sider sammen. Dette gør det lettere for webmaster at få en bedre analyse af siten.

  6. Summaries: Giver mulighed for selv at bestemme udseendet af resumé rapport.

I det følgende gives en yderligere forklaring på statistikken.

Forespørgsler

Alle henvendelser til en server gemmes i en log-fil, og enhver sådan henvendelse i log-filen kaldes for en forespørgsel. En forespørgsel kan dreje sig om alle typer data: html-sider, billeder og grafik, mp3-filer, video-filer, cgi-scripts og så videre. Så når man gennemgår log-filen, så tæller hver enkelt linie i loggen som en forespørgsel. Punktet "Forespørgsler" i tabellen repræsenterer altså det totale antal henvendelser, der blev givet til serveren i en given periode (på engelsk: hits). [Årsagen til, at der kan komme en forespørgsel til serveren uden at der sendes en fil tilbage kan fx. være, at filen i forvejen ligger i browserens cache hos klienten].

Filer

Nogle forespørgsler medfører at serveren sender noget tilbage til den klient der rettede forespørgslen, oftest i form af html-filer eller grafik. Hver gang serveren sender et eller andet tilbage til klienten regnes det under filer. Forholdet mellem forespørgsler og filer kan groft sagt siges at være sådan, at forespørgsler er indkommende henvendelser til serveren og filer er de udgående svar på disse forespørgsler. Bemærk at antallet af filer aldrig kan blive større end antallet af forespørgsler, mens det omvendte ofte er er tilfældet.

Sider

Sider er slet og ret html-sider, både prædefinerede html-sider og dem der genereres dynamisk af serveren. En tommelfinger regel er, at betragte alle filer af typerne *.htm, *.html, *.cgi, *.phtml, *.php eller *.pl som sider. Det er vigtigt at gøre sig klart, at sider refererer til ren tekst, sådan forstået at billeder, grafik og elementer, der ofte indgår i et dokument, ikke tæller som sider.

Gæster

Enhver forespørgsel til en server kommer fra en unik gæst (på engelsk: site), som kan identificeres via dens (unikke) IP-adresse eller tilsvarende domæne-navn. Det tal der figurerer under "Gæster" viser hvor mange IP-adresser, der kommer forespørgsler fra i den pågældende periode. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en gæst ikke er det samme som en individuel person, altså en bruger. En gæst kan fx være et bibliotek eller en internet café, der som bekendt kan have mange forskellige brugere.

Besøg

Hver gang en gæst sender en forespørgsel til serveren er der tale om et besøg, såfremt der er gået et forudbestemt tidsrum siden sidste forespørgsel. Som standard skal der gå mindst 30 minutter mellem forespørgsler fra en gæst før der er tale om et besøg, men dette tidsrum kan justeres. Har en given gæst aldrig tidligere givet en forespørgsel til serveren vil den blive opført som ny besøg.

KByte

Den samlede mængde af data, som serveren har sendt i den pågældende periode, bliver vist under KByte og måles i KiloBytes. KByte beregnes direkte ud fra log-filen, og er derfor ganske præcis.

URL

URL angiver adressen på den web-side, som gæsten sender forespørgsel om. Der er altså tale om de mest efterspurgte sider under det pågældende domæne navn.Denmark Vision Team • Ordrupvej 114 • 2920 Charlottenlund • 7025 8555

Great Britain Vision Team • 24 Oswald Road • Cholton Cum Hardy • Manchester M21 9LP